Hjertestarter sjekkliste

 

Holdbarhet – elektroder

Er elektrodene fortsatt innenfor den gjeldende holdbarhetsdatoen?  Holdbarhetsdatoen finner du på elektrodenes emballasje. Elektroder hvor holdbarhetsdatoen er utløpt, kan føre til feil analyse av hjertet og at et livreddende og anbefalt støt ikke gis. Gode elektroder er avgjørende ved bruk av hjertestarter i en akuttsituasjon. Er elektrodenes emballasje hel og uskadet? Hull eller åpen forpakning, kan føre til at geelen, som leder strøm, tørker ut.
Klikk her for å komme til elektroder til alle typer hjertestartere

Holdbarhet - elektroder til barn

Har du tenkt på å anskaffe eller har du allerede anskaffet elektroder til barn. Hold et godt øye med holdbarheten på disse elektrodene. Barneelektroder har ofte en kortere holdbarhetsdato enn elektroder til voksne.
Klikk her for å komme til vårt sortiment av elektroder til barn

Viser statusindikatoren ”OK”?

Alle hjertestartere utfører en selvtest for å kontrollere apparatets status. Blinker kontrollampen grønt eller vises det en grønn hake? Da er selvtesten vellykket utført og hjertestarteren er funksjonsdyktig.

Er et førstehjelpssett til hjertestarter tilstede?

Et utstyrssett/førstehjelpssett inneholder alt nødvendig utstyr til hjerte- og lungereding.

Innhold:

  • Pustemaske med oksygen tilkobling
  • Saks
  • Hansker
  • Engangs barberblad
  • Alkoholserviett for desinfeksjons

Hjertestarterens serienummer finner du på baksiden av apparatet. Her finner du også merke og type notert.

Holdbarhetsdatoen på elektrodene og levetiden på batteriet kan du flere ganger notere på sjekklisten. Holdbarheten på elektrodesettet står noteret på selve emballasjen på settet. Holdbarheten på batteriet finnes som regel ikke på selve batteriet. Stor sett står her en produksjonsdato eller en siste-dato-for-innsettelse. Selve levetiden på batterier starter, når hjertestarteren aktiveres. Hvor lang levetiden er på batteriet , er avhengig av merke og type på batteriet og hjertestarteren.

Se nedenfor for hvilken dato du må notere på sjekklisten:
Der hvor du ser en hake, er hvor du kan finne datoen. Der du ser ett kryss, er du selv nødt til å regne ut holdbarhetsdatoen.

Cardiac Science Powerheart

Cardiac Science's G3 og G5 batteri har normalt en levetid på 5 år og elektrodene har en holdbarhet på 2 år.

Defibtech Lifeline

Det gule Lifeline AED batteriet med typenummer DCF-210 holder ca. 7 år. Vær oppmerksom på at vi også har 5 års batteri i vårt sortiment.  I det gule batteriet plasseres er 9V Lithium batteri. Hjertestarteren selvtester henter strøm kun fra dette batteriet, som har (1) ett års levetid.

Heartsine Samaritan

General Electric Responder


GE Responder batteriet har en levetid på 5 år i hjertestarteren.

Physio Control Lifepak


Batteriene til Lifepak 500 og Lifepak 1000 holder ca. 5 år, når de er satt i hjertestarteren.

Philips Heartstart

Philips elektrode   Philips Hjertestartere elektrode holdbarhetsdato

Philips hjertestarter Batteri levertid

Batterierne til Philips modellene Philips HS1 og FRx har normalt en levertid på  4 år etter at det er satt i hjertestarteren.


Zoll AED

Batterier til Zoll AED Plus har ca. en kapasitet på 5 år.