Hjertestarter sjekkliste

Når du kjøper en hjertestarter fra oss på Medisol, får du den levert komplett med elektroder for voksne, batteri og vanligvis en veske, samt et  klistremerke og førstehjelpsskrin. Vi har laget en sjekkliste for deg som vi anbefaler at du følger for å sikre at hjertestarteren din alltid er klar.

Sjekk hjertestarterens serienummer 

Når du har mottatt hjertestarteren din, er det bra å legge merke til serienummeret. Hvis du har kjøpt hjertestarteren fra Medisol, er hjertestarteren din registrert hos oss, og vi kan raskt finne informasjon om hjertestarteren din hvis det skulle være nødvendig.

Les bruksanvisningen for hjertestarteren din 

Det er en god idé å lese gjennom bruksanvisningen slik at du vet hva som gjelder for akkurat din hjertestarter. Du kan også finne alle manualer på https://cprmanual.com

Sjekk holdbarheten og utløpsdatoen på elektrodene 

På emballasjen til elektrodene kan du finne en utløpsdato. Når utløpsdatoen er passert, bør ikke elektrodene brukes. Dette skyldes at gelen som sitter på platene tørker ut over tid. Gelen er viktig fordi den holder platene på plass og gjør at elektrodene kan lede strøm. Hvis emballasjen har blitt brutt, bør elektrodene byttes ut.

Sjekk holdbarheten og utløpsdatoen på batteriet 

Batteriet til hjertestarteren din er et litiumbatteri, og dette batteriet har en siste innsatsdato. Sjekk batteriet ditt og sørg for å sette det inn i hjertestarteren din før siste innsatsdato. Batterier til hjertestartere har en forventet levetid som vanligvis måles i stand-by. Husk at avhengig av hvor mye hjertestarteren din er aktivert, kan forventet levetid for batteriene påvirkes. Les mer på Informasjon om batterier!

Sjekk at førstehjelpsbagen er tilgjengelig og komplett 

Sammen med hjertestarteren din skal det være en førstehjelpsbag. Med hver hjertestarter du kjøper fra oss på Medisol, får du med et gratis førstehjelpsskrin.

Sjekk at hjertestarteren er godt synlig plassert og markert 

Vi på Medisol anbefaler at du plasserer hjertestarteren din godt synlig og markert. Derfor får du alltid med et gratis skilt med festeanordninger med hver hjertestarter! For best synlighet, kjøp en skap til hjertestarteren din. Se hvilke skap vi tilbyr her.

Registrer hjertestarteren din i Hjertestarterregisteret

Ved en nødsituasjon kan en livredder se hvor den nærmeste hjertestarteren er plassert via https://www.113.no/hjertestarterregisteret/

Utfør regelmessige inspeksjoner av hjertestarteren din 

Det er viktig at du inspiserer hjertestarteren din regelmessig. Hjertestarteren kan ha støtt på et problem under selvtesten og trenger oppmerksomheten din. Noen hjertestartere vil begynne å advare deg med en pipende lyd, og på andre hjertestartere bør du sjekke statusindikatoren eller trykke på en informasjonsknapp for å få mer informasjon. Vi henviser deg til bruksanvisningen slik at du vet hva som gjelder for akkurat din hjertestarter.

Utfør kontroll og service av hjertestarteren din 

Hjertestarterens selvtester og din egen inspeksjon er ikke alltid nok for å vite om hjertestarteren kan levere støt som den skal. Derfor er det viktig å også sørge for at hjertestarteren din blir regelmessig kontrollert av en spesialist. Hjertestarterens primære funksjon er å levere støt, som er den viktigste funksjonen å kontrollere. Dette gjør for eksempel våre spesialister på Medisol Service Center når du sender inn hjertestarteren din for engangsservice eller ved den årlige kontrollen som er inkludert i serviceavtal Silver.