Kjøpshjelp Treningsdukker

Kjøpshjelp

Hvis du er ute etter å kjøpe en øvingsdukke, så er det mange å velge i. Forskjellene er ganske store mellom de ulike merkene/produsentene, f. eks. materialkvalitet, vekt i forbindelse med transport, hygienetiltak og brukervennlighet.

1. Målgruppe

Porteføljen omfatter treningsdukker i alle størrelser Leter du etter en treningsdukke for opplæring i hjerte-lungeredning (HLR) på en voksen, barn eller baby? For disse 3 målgruppene gjelder ulike retningslinjer og protokoller for gjenoppliving. Den beste måten å skape en realistisk treningssituasjon på er å bruke en dukke som tilsvarer pasientgruppen opplæringen er rettet mot.

Det finnes også spesielle dukker for å opplæring i HLR på tykkere pasienter, kvelning og pasienter med søvnproblemer.
Det er også viktig at øvingsdukken er lett å transportere. Hvis dukkene forblir på et fast kurssted, er det ikke nødvendig å bruke unødvendige penger på transport.

Men holdes kursene ute hos dine kunder, anbefales det å kjøpe en treningsdukke som er lettvektet. En god løsning er å kjøpe halvkropps(torso/kun overkropp) dukke. Du har fortsatt optimal kvalitet på HLR-treningen og det er fortsatt håndterbart og du alle elever har mulig til å praktisere hjerte-lungeredningen. Det finnes også nyttige familiepakker tilgjengelige, som gjenspeiler de anatomiske forskjellene mellom voksen, barn og spedbarn. Du kan til og med velge om du vil ha en dukke med lys- eller mørk hud.

2. Material og anatomisk utforming

Den største forskjellen mellom de enkle og de avanserte treningsdukker er materialkvalitet på inn- og utsiden av dukken. Dette har en stor innflytelse på hvor realistisk opplæringen i hjerte-lungeredning (HLR) oppleves. Selv om det vies nog oppmerksomheten på hvor realistisk brystet og luftveiene er formet på de «enkle» øvingssdukkene, kan du anta HLR-trening med en avansert dukke oppleves enda mer realistisk. De avanserte dukkene har anatomisk riktig utforming og motstanden i kompresjonene vil i større grad tilsvare den motstanden du vil finne på et menneske.

3. Reservedeler

Både de enkle og avanserte dukkene har utskiftbare deler, det vil si at ved slitasje etter langvarig og/eller hardbruk så kan du skifte ut lunge- og brystplater og brysthud, kompresjonsfjær og alle andre deler med...Søker du en reservedel som du ikke finner på vår hjemmeside, ta kontakt med vår kundeservice.

4. Hygiene

I alle gjenopplivningsdukkene er det truffet tiltak for å hindre kryssinfeksjon ved trening av munn-til-munn. For å gjøre treningen så hygenisk mulig har dukkene utskiftbare ansikter og engangs hodeposer som kan skiftes for hver elev. I praksis blir likevel dette sjelden gjort. Bytte av ansikter og lungeposre tar ekstra tid og innebærer ekstra kostnader. Vanligvis desinfiseres huden rundt munnen og nesen i mellom hver elev. Det finnes andre tiltak som er mindre tidskrevende og rimeligere.
Pustermasker og engang pustemasker som fåes med nøkkelring er et godt og hygenisk alternativ. Disse munn-til-munn-maske gir god beskyttelse til både pasient og hjelper. Filteret på de ulike munn-til-munn maskene gjør at all luft mellom behandler og pasient er fullstendig filtrert og ren før bruk.

Hos dukker med myk hud må ansiktene byttes ut jevnlig. Ved gjentatt desinfeksjon og rengjøring, slites dukkens ansikt. Konsekvensen er at hygienen ikke kan garanteres. Slitt og skadet material bør skiftes jevnlig. I tillegg til rengjøring med desinfeksjonsduker, kan du rengjøre dukkens hud med såpevann. Limrester fra treningselektroder kan fjernes fra med såpevann og en myk svamp/klut.

5. Tilbakemedlingsteknologi

I de nye retningslinjene for HLR blir det lagt større og større vekt på hvor viktig tilbakemelding under opplæring av livreddere er. For eksempel riktig dybde for kompresjonene, riktig mengde luft ved innblåsningene og andre faktorer som er avgjørende for økt overlevelse ved hjertestans. Dukker med mulighet til sanntidstilbakemelding, er med på å å bevisstgjøre og forbedre HLR-ferdighetene. Dissene dukkene kan kobles til hvilket som helst styringsenhet, trådløs overføring av data til nettbrett, mobil...m.m

Likevel er de fleste øvingsdukker i sortimentet «stand-alone» treningsdukker. Det betyr at det ikke er mulig å få tilbakemelding i sanntid via en styringsenhet. Men det finns alternative tilbakemeldingteknologi;
Treningsdukkene fra AMBU leveres med et overvåkingsinstrument/indikator som registrerer ventilering, indikerer oppblåsing i magen og kompresjonsdybde og ventilasjonsvolum.
De «enkle» dukkene fra LAERDAL har derimot en "klikkelyd" som signaliserer at den korrekte kompresjonsdybden er nådd. Klikkelyd funksjonen kan settes av og på.
En nykommer i vårt sortiment av treningsdukkene fra BRAYDEN, disse gjenopplivningsdukkene har en belysningsfunksjon som hjelper både instruktøren og elev til å visualisere hva som skjer med blodstrømmen til hjernen basert på riktig utført HLR.

6. Prosedyrer

Dagens moderne øvingsdukke-modeller har en hel del muligheter og funksjoner. Med det aller viktigste er at dukken dekker følgende aspekter for å kunne utføre og trene grunnleggende førstehjelp og basal hjerte-lungeredning (HLR); dybden på brystkompresjonene, kjevegrep/hakeløft, riktig plassering av hendene, følbar puls og innåndingsvolume og indikasjon på oppblåsing av magen.

De «enkle»dukkene dekken en del av disse aspenktene. De mer avanserte dukkene dekker alle aspekter. For profesjonelle instruktører og livreddere som vil trene på ferdigheter innen avansert livredning(ALS), finnes det dukker og hoder med avansert luftveishåndtering og pulsmåling.

Armer og ben kan gjøre at HLR-treningen blir mer realistisk. Sjekk om din treningsdukke kan bli utvidet med lemmer?

7. Prissammenligning

Det er store prisforskjeller mellom de ulike øvingsdukkene. Du bør også ta hensyn til ekstra kostnader under bruk, for eksempel bytte av lungeposer og ansikter.

Når du ønsker å anskaffe en treningsdukke som skal tilkobles en PC, ta hensyn til ekstra kostnader som en programvare eller evt. Skillguide/Skillreporter fra Laerdal? Vær oppmerksom på at opptil 6 dukker kan tilkobles denne tilbakemeldingsenheten.