Registrer din hjertestarter

Er du ansvarlig for en hjertestarter, kan du registrere den her

Klikk på logon ovenfor for å registrere hjertestarteren, det tar kun 5 minutter. Din registrering kan hjelpe flere i dine omgivelser, dersom noen får uventet hjertestans.

Din registrering i det offentlige Hjertestarterregisteret vil bli synlig i 113-sentralene.

Hver sjette måned oppdateres og vedlikeholdes alle kontaktopplysninger og informasjon om hjertestarteren. Registeret er i en pre-lanseringsfase, mange "ny" registrerte hjertestartere må bekreftes før de blir synlige i kartet.

Innlegg fra 15-02-2017...

Offentlig hjertestarterregister er på vei

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har besluttet at det skal opprettes et hjertestarterregister i offentlig regi. Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) fikk oppdraget med å opprette et nasjonalt register.|

Bruk i AMK

Hovedfunksjonen for registeret skal være bruk opp mot AMK-sentralene.  AMK kan koordinere bruken av tilgjengelige hjertestartere sammen med den ordinære utkallingen av ambulanser, kommuneleger, profesjonelle førstehjelpere (brannvesen) og private førstehjelpere som allerede en del av rutinene. Ved å aktivere allerede utplasserte hjertestartere vil man kunne redusere tiden før første defibrillering (støt) og dette kan øke overlevelsesmuligheten for pasienter med hjertestans.

Når du registrerer din hjertestarter vil du at din hjertestarter, sammen med alle andre utplasserte hjertestartere skal være synlig og tilgjengelig for alle. Samtidig vil du at hjertestarteren skal være synlig for landets AMK-sentraler slik at AMK-personell(sykepleiere og ambulansepersonell) kan henvise livredderen til nærmeste hjertestarter ved et hjertestans.

Nakos (Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin) forventer lansering og oppstart av et offentlig hjertestarterregister i februar 2017.

Vi vil holde deg løpende informert om utviklingene…Meld deg på vårt nyhetsbrev!