ESG Statement

Miljø, Sosiale og Forretningsetiske forhold (ESG)

M11439 / 04-2022

Formål og misjon

Saving Lives er vårt oppdrag: Innen 2030 er vårt mål at alle verdensborgere har tilgang til en hjertestarter innen 6 minutter!

Hjerteslaget vårt begynner med våre kjerneverdier:

  • Pålitelighet først
  • Drevet av lidenskap
  • Tenk stort, handle dristig
  • There is no I in Team

Vi bidrar til tilgjengeligheten av livreddende hjertestartere over hele verden. Vi er merkeuavhengige og gjør hjertestarteren forståelig med jordnære ekspertråd fra ekte mennesker. Vi er ikke begrenset av grenser og er forpliktet til å spre informasjon, kunnskap og bevissthet for å øke tilgangen til hjertestartere over hele verden.

Mange liv har blitt reddet med Medisols hjertestartere siden året 2005. I løpet av året 2022 forventer vi å levere vår 50.000. AED!

Forretninsketikk og overholdesesrammeverk

Vi er forpliktet til den høyeste standarden for kvalitetsstyring av medisinsk utstyr, støttet av vår ISO 13485:2016-sertifisering. Derfor kan kunden stole på et produkt av høy kvalitet og service av høy kvalitet.

Medisol er en distributør i kjeden av økonomiske aktører i henhold til EUs regelverk for medisinsk utstyr (MDR). MDR gir alle rammeverk og krav som må oppfylles før et CE-merke kan brukes på medisinsk utstyr. MDR skisserer i hovedsak et rammeverk for kvaliteten på det medisinske utstyret som produseres. I hovedsak handler det om å redusere risikoen for brukernes helse så mye som mulig.

I tillegg til ISO 13485-standarden og MDR, overholder Medisol også andre internasjonale gjeldende lover og forskrifter. Disse oppbevares og overvåkes separat.

Mennesker og kultur

Vi mener at alle ansatte er like ansvarlige for å nå våre mål. Salg, logistikk, servicesenter, interne prosesser, økonomiadministrasjon, kvalitet, alle jobber sammen. "There's no I in Team" på Medisol!

Vi ønsker at arbeidsplassen vår skal være en sann refleksjon av samfunnet og stimulere til å ansette ansatte med ulike bakgrunner og/eller med avstand til arbeidsmarkedet.

Balansen mellom arbeid og privatliv for våre ansatte er viktig for oss. Arbeid utenfor normal timeplan er kun nødvendig under spesielle omstendigheter som messer og alltid basert på fritt valg. Medisol gir alle forutsetninger for et sunt og lykkelig miljø slik at ansatte kan gjøre jobben sin under optimale forhold. Medarbeiderutvikling gjennom utdanning og opplæring tilbys. Medisol har et arbeidsråd som fører tilsyn med både bedriftens og ansattes interesser.

Siden Saving Lives er vår misjon, tilbyr vi alle ansatte i Medisol et HLR-kurs, slik at alle i Medisol virkelig kan redde liv.

Miljøvennlig

Vi utvikler oss kontinuerlig til et mer miljøvennlig selskap. Vi tar gjerne imot initiativ fra alle kilder. På kontoret vårt tar vi store steg (som å installere nye vindusrammer med høye isolasjonsgrader, ekstra isolering av taket og montering av solcellepaneler), men også små skritt, basert på ideene til teamet vårt. I 2022 blir kontoret vårt belønnet med energimerke A+.

Vi separerer avfallsstrømmene våre i papir-, glass-, plast-/metall-/drikkekartonger og resten er avfall. Brukte batterier, utgåtte elektroder og hjertestartere som er over 10 år gamle, brukes til treningsformål. Til slutt blir de resirkulert i samsvar med retningslinjene om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) av den nederlandske representanten WEEE Nederland.

Samfunnsansvar

I 2018 tok Medisol initiativ til opprettelsen av Saving Lives Foundation. Formålet med Saving Lives Foundation er å maksimere sjansen for å overleve fra en hjertestans i Europa, ved å sette i gang forebyggende helsetiltak, oppmuntre til vitenskapelig forskning på årsaker til hjertestans, oppmuntre til utdanning og opplæring innen gjenoppliving og fremme kjøp og bruk av hjertestartere. Videre ønsker stiftelsen å støtte innkjøp av hjertestartere for organisasjoner og institusjoner som ikke er økonomisk i stand til å gjøre dette kjøpet selv. For hver hjertestarter som selges i nettbutikkene til Medisol, donerer selskapet € 20 til Saving Lives Foundation.

Vi oppfordrer våre folk til å gjengjelde for lokalsamfunnene sine, enten det er tid, krefter eller et økonomisk bidrag. Vårt viktigste fokusområde er helse. Vi mener det er viktig at vi bidrar med vår del for å bygge en bedre verden for nåværende og fremtidige generasjoner.

Styresett

Medisol er et privat selskap og er ikke børsnotert. Siden Medisol er et mellomstort selskap er det ingen juridisk revisjonsplikt. Til tross for dette ansetter Medisol DRV Moore regnskapsførere til å gjøre opp årsregnskapet.

Styret består av administrerende direktør, CEO, COO og CFO. Alle tre er også aksjonærer i selskapet. Konsernsjefen eier majoriteten av aksjene og er registrert ved Handelskammeret som selskapets direktør i Medisol B.V.

For øyeblikket har vi ikke installert et representantskap eller rådgivende styre. Både administrerende direktør og COO blir coachet av en høyt ansett vekstmentor for nlgroeit, et initiativ fra det nederlandske handelskammeret og det nederlandske økonomidepartementet. CFO har grundig arbeidserfaring innen e-handel, har tittelen Register Controller (Executive Master of Finance and Control) og er registrert som sådan. Dette kommer med overholdelse av de etiske retningslinjene ("VRC Gedragscode").

Alle tre styremedlemmene får samme faste godtgjørelse uten bonus.

Fremtidig utvikling

Vi er klar over at ESG-prosessene våre alltid kan forbedres. I beslutninger verifiserer vi alltid om de er i tråd med vår ESG-erklæring og moralske kompass.