FORSKJELLEN MELLOM FULLAUTOMAT OG HALVAUTOMAT HJERTESTARTER

 

De fleste hjertestarter-leverandører tilbyr både hel- og halvautomatiske hjertestartere. Lurer du på hva forskjellen er mellom en helautomatisk og en halvautomatisk hjertestarter?

Alle hjertestartere vil analysere hjerterytmen automatisk for å avklare om det er sjokkbar hjerterytme (ventrikkelflimer eller ventrikkel-tachyardi). En slik hjerterytmeanalyse vil bli gjort når hjertestarteren kobles til og deretter hvert 3. minutt mens gjenopplivningen pågår.

I følge Norsk Hjertestansregister hadde 24% av alle med hjertestans utenfor sykehus i 2017 en sjokkbar hjerterytme. Hvis hjertestarteren finner at det er en ikke-sjokkbar hjerterytme vil den be livredderen fortsette med HLR, som er den primære behandlingen til ambulansen kommer frem. Det er ikke mulig å vite om det er en sjokkbar eller -ikke sjokkbar hjerterytme før hjertestarteren er koblet til. Ved sjokkbar rytme er det større sannsynlighet for overlevelse jo tidligere sjokket blir gitt.

Manuelt sjokk og automatisk sjokk

Forskjellen mellom en helautomatisk og en halvautomatisk (også kalt semi) er svært liten ved første øyekast. Når hjertestarteren analyserer en sjokkbar rytme, vil den forberede til å gi et sjokk,hjertestarteren vil begynne å lade. En helautomatisk hjertestarter vil da gi støtet selv og indikere at sjokket er gitt. Med en halvautomatisk hjertestarter trykker du selv på den blinkende sjokkknappen for å gi støtet.

Den helautomatiske hjertestarteren avbildet til venstre har kun den grønne av/på knappen, den halvautomatiske avbildet til høyre har i tillegg en rød knapp.

 

Ved all bruk av hjertestartere er det en sikkerhetsutfordring at det sendes strøm gjennom pasientens bryst via de to elektrodene (padsene) som er koblet til brystet. Det er derfor svært viktig at ingen berører pasienten når strømstøtet gis, da dette kan medføre at strøm også går gjennom livredderen. En livredder som har fått utilsiktet strømstøt ved bruk hjertestarter kan få både brannskader og akutte hjerterytmeforstyrrelser. Selv om en helautomatisk hjertestarter vil fortelle omgivelsene at støt blir gitt, er det i slike stressede situasjoner fare for at den type beskjeder ikke blir oppfattet.

Imidlertid er det en teoretisk fare for at brystkompresjoner som (ved en feil) gis mens hjertestarteren gjennomfører hjerterytmeanalysen, kan gi elektriske forstyrrelser som hjertestarteren kan mistolke som en sjokkbar rytme. Dette vil kunne medføre at strømstøt anbefales til tross for at personen har en ikke-sjokkbar hjerterytme. Denne utfordringen er tilstede enten man bruker en helautomatisk eller halvautomatisk hjertestarter, og understreker betydningen av opplæring i bruk og veiledning fra 113 under reelle hjertestanshendelser.

Kan hel – eller halvautomatiske hjertestartere brukes på barn?

Alle hjertestartere kan også brukes på barn og vil kjenne igjen sjokkbare rytmer ved automatisk analyse. Fordi barn har mindre brystkasser, skal strømstøtet være mindre (4 J/kg), og for hjertestartere til publikumsbruk er dette ofte løst med spesielle barneelektroder som tilpasser strømstøtet.

Faglig anbefaling – halvautomatisk eller helautomatisk ?

Vitenskapelige studier som er gjort på bruk av helautomatiske hjertestartere er i hovedsak gjennomført i treningsscenarier. European Resuscitation Council har i 2015 guidelines ingen spesielle anbefalinger rundt bruk av helautomatiske hjertestartere, annet enn å bemerke at det foreligger få studier og lite dokumentasjon.

NRR vurderer det slik at det ikke er noen kliniske eller vitenskapelige holdepunkter for å anbefale helautomatiske hjertestartere fremfor halvautomatiske hjertestartere.

Les NRRss uttalelse her!