Min handlekurv
0,00 kr

Vareimport og merverdiavgift (mva)

 • Når du bestiller varer fra en utenlandsk nettbutikk (i vårt tilfelle fra Hjertestarter-Norske.com), må du betale 25 prosent merverdiavgift(mva) når varen kommer til Norge.
  Merverdiavgift: Hvis sendingen har en verdi på kroner 350 eller mer inkl. frakt, skal du betale eller rapportere merverdiavgift (moms,mva) på 25 prosent.
  Toll: De fleste varer har ikke toll. Helt enkelt  - det er bare toll på klær og matvarer.
  Pris for fortolling: Den som frakter varen, speditøren som i vårt tilfelle er UPS- tar seg betalt for fortollingsjobben. Dette er ikke et gebyr til Tolletaten, men en betaling fraktselskapet tar. For lagring- og fortollingsjobben krever de en betaling på 240 kroner.
 • Når bestilte varer ankommer Norge må de fortolles/deklareres. Det vil si utregning eller betaling av merverdiavgift. Det kalles fortolling selv om du ikke skal betale toll på varen.

Når betaler du avgiftene?

 • Når du bestiller varer i vår nettbutikk som privatperson eller som forening, må du forhåndsbetale 25 % merverdigavgift + 240 kroner i fortollingsgebyr til transportøren før du får utlevert varene.
 • Når du bestiller varer i vår nettbutikk som mva-registrerte virksomheter, mottar du ikke lenger faktura på merverdiavgift fra speditøren. Alle registrerte merverdiavgiftspliktige virksomheter vil motta en tolldeklarasjonsoversikt som er til hjelp når du skal fylle ut og innberette mva-merverdiavgift til Skatteetaten.

Det er viktig å være klar over at avgift i tolldeklarasjonsoversikten ikke inneholder merverdiavgift dersom mottaker er mva-registrert.

Hvert enkelt importtilfelle resulterer altså i to separate dokumenter som begge må registreres og regnskapsføres:

  • Fakturaen fra den utenlandske leverandøren som blir varekostnaden
  • Tolldeklarasjonen som er utgangspunkt for beregning av innførselsmerverdiavgiften
   Se eksempel her nedenfor:
    

Tidligere innlegg:

Nye regler for merverdiavgift ved import fra 2017

Ny skattemelding for merverdiavgift ved innførsel av varer

1. januar 2017 tro et nytt rapporteringsregime i kraft for merverdiavgift. Merverdiavgift ved import av varer skal nå rapporteres i den nye avgiftsoppgaven og ikke lenger oppgis på tolldeklarasjonen og betales til Tolletaten.

 • Varene skal fortsatt rapporteres, fremlegges og deklareres til tollmyndighetene som i dag.
 • Transportøren(den som frakter varen for deg) fortoller fortsatt varen for deg, men fakturerer ikke lengre merverdiavgiften og avgiften for fortollingen.
 • Mva-pliktige virksomheter må derfor selv inberette momsen og sørge for å samle nødvendige opplysninger om mva-grunnlag, for å beregne avgiften til Skatteetaten på mva-meldingen.
 • Dette innebærer at innførselsmerverdiavgiften er fjernet fra tolldeklarasjonen.

Hvem gjelder de nye reglene for?

Det er kun «avgiftssubjekter/Mva-pliktige» som er forpliktet til å beregne innførselsmerverdiavgift på varer gjennom avgiftsoppgaven.
Ikke-registrere subjekter skal ikke foreta en slik beregning.

Hvordan beregner du innførselsmerverdiavgiften?

 • Sjekk at tolldeklarasjonen er korrekt. Opplysningene om verdi, fraktkostnader, forsikringer mv. skal samsvare med fakturaer fra vareleverandør, speditør og så videre.
  For å få oversikt over hvilke tolldeklarasjoner du har i en periode, klikk her
 • Beregn mva-grunnlaget Mva-grunnlaget er tollverdi + eventuell toll og andre avgifter. Regn ut merverdiavgiften ved hjelp av riktig grunnlag og sats. Det kan være varer med ulik avgiftssats på samme tolldeklarasjon.

Kan jeg beregne innførselsmerverdiavgift ut fra varefaktura fra leverandør?

Nei, og grunner til det er:
Verdiforskjell: Tollverdien inkluderer andre kostnader enn bare varens pris, blant annet forsikring, gebyrer, frakt mv. Les mer om tollverdi.

Hvordan bokfører jeg avgiften?

Utgangspunktet er at regnskapet spesifiserer grunnlaget for inngående og utgående merverdiavgift fordelt på de forskjellige avgiftssatsene, spesifisert pr. termin, pr. periode eller pr. tolldeklarasjon. Selve beregningen av grunnlaget dokumenteres pr tolldeklarasjon.