Hjertestarter vedlikeholdskontroll

Selv om det gir deg mer sikkerhet å la en fagperson ta ansvar for vedlikeholdet av din hjertestarter, er det en rekke kontroller du selv kan utføre for å "sjekke" at hjertestareren er klar til bruk.

Slå på hjertestarteren  og lytte til instruksjonene som blir gitt. Du behøver ikke å være redd for at enheten gir et støt ved en feiltagelse, så det er helt trygt å slå på hjertestarteren.

Du vil høre en stemme som gir instruksjoner; enheten veileder deg til neste steg hvis det handler om en nødsituasjon.

Slå enheten av igjen, ved å holde av / på-knappen ned i ca. 5-6 sekunder.

Hvis du ikke får en feilmelding, er hjertestarteren i prinsippet klar til bruk. Statusindikatoren viser i form av en grønn hake eller en LED-lampe eller en lignende rund kule som lyser eller blinker grønt. Hvis hjerestarteren ikke indikerer å være "klar til bruk", kan du kontakte oss for å få råd på  23 96 02 68.

Holdbarhetsdato

På elektrodene finnes en holdbarhetsdato. Kontroller og sørg for at elektrodene skiftes ut i god tid før holdbarhetsdatoen er utgått. Det kan være en viss usikkerhet på holdbarheten på batteriet, gå alltid ut i fra hjertestarterens selvtesten som gir beskjed når batterikapasiteten er lav. Skift batteriet så raskt som mulig, selv om batteriet fortsatt har en restkapasitet. Hvor lenge denne holder er nemlig begrenset. Vil du være godt foreberedt. Spør vår produktspesialist når det er optimalt å skifte batterier.Det er bedrifter som kan ta ansvaret for vedlikehold av hjertestarteren for deg.

Har du behov for ekstra service, oppfølging og tryggheten på at du gjør det riktig og at du kan føle deg helt trygg på at hjertestarteren fungerer akkurat som den skal. Vi tilbyr profesjonelle vedlikeholdskontroll og ekstra service?

Ta kontakt med vårt servicesenter via [email protected] eller på telefon 23 96 02 68.