En godkjent hjertestarter - hva er det?

Alle hjertestartere bør være tilpasset de internationale retningslinjer for gjenoppliving fra 2010 og 2005. Det gjelder også for alle HLR og hjertestartere i følge nye retningslinjer European Resuscitation Council (ERC) Guidelines som finnes i vårt sortiment.
Endringer i retningslinjene trenger ikke alltid å bety at din hjertestarter må oppdateres. Det samme gjelder for funksjonaliteten av enheten og tilbehør, kan være/er uavhengig av de nyeste retninglinjer.
Fokusen ligger mer på viktigheten av et godt samspill med lekfolks-HLR og nødmeldetjeneste og god telefonveiledning både i praktisk hjerte-lunge-reding og i opplæringssammenheng.

Når bør hjertestarteren oppdateres:

  • I 2005 var det vensentlige endringer i retningslinjene.
    Den viktigste endringen var; umiddelbart begynne med kompresjoner i stedet for først å gi to innblåsninger. Sørg for at din hjertestarter har denne protokoll endringen.
  • I 2010 var det vesentlige endringer i protokollen for alle hjertestartere med direkte feedback om kompresjondybde. Anbefalt kompresjondybde ble endret og protokollen ble endret av følgende hjertestartere Zoll AED Plus, Zoll AED Pro og Heart samaritan 500P.
    Enheter med HLR tilbakemeldinger som senere kom på markedet, oppfyller allerede retningslinjer fra 2010.
  • Retningslinjene 2015 brakte ingen endringer i protokollen. Oppdatering av hjertestarter er derfor ikke nødvendig.

Allikevel vil det i opplæringssammenheng være ytterligere fokus på å fastslå unormal pust, god luftveishåndtering og god kvalitet på manuelle kompresjoner og egensikkerheten til personellet.

Når bør treningsdukker oppdateres:

Kun endringer i retningslinjene i 2010 hadde konsekvenser for treningsdukker. Kompresjonene skal gjøres dypere enn før og ikke alle dukker er direkte egnet til denne endringen. For treningsdukken Ambu Man I og Ambu Man W finnes et oppdateringskit tilgjengelig for oppdatering til de nye retningslinjene.

Ta kontakt med vår kundeservice for spørsmål om din hjertestarter og/eller treningsdukker er up-to-date.