Nyheter Om Hjertestartere

Sneak Preview: Physio Control Lifepak CR2

Sett i dag på Emergency Services Show i Birmingham, og fra morgen til å beundre på ERC-kongressen i Reykjavik; den nye Physio Control LIFEPAK CR2 Hjertestarter. Det nye tilskuddet til Physio Controls imponerende rekke hjertestartere, venter på CE godkjenning. Deretter vil distribusjonen begynne og den vil bli tilgjengelig på markedet.

Ytre trekk

Vi så CR2 treningshjertestarter og vi ble informert om at den “skarpe” hjertestarteren praktisk talt har det samme utseende. Den er kompakt, med et hvit plastlokk med håndtak.
Statusindikatoren viser et grønt, blinkende lys som er synlig på forsiden av hjertestarteren . Når lokket åpnes, aktiveres enheten direkte. Elektrodene komme til syne og ved hjelp av det røde håndtaket, trekkes elektrodene ut av pakken. Elektroden er en kassett som er godt festet i hjertestarteren.
Når CR2 enheten er åpnet, vises fire knapper: en språkvalg knapp, en på/av knapp, en barne gjenoppliving knapp og til slutt sjokk-knappen.

Det sistnevnte gjelder kun på halvautomatiske enheter. Det vil også komme en helautomatisk hjertestarter på markedet. Prisen på CR2 er fortsatt ukjent, men forventes å være litt over forgjengeren CR plus.

Spesifikasjoner

LIFEPAK CR2 kommer med en garantitid på 8 år. Batteriet og elektrodene har en levetid i klarmodus, på 4 år. Vann- og støvmotstand høy og er satt til IP55, som betyr at CR2 kan konkurrere med de beste hjertestartere på markedet.
Talemeldinger fra LIFEPAK CR2 er omfattende i forhold til andre hjertestartere. Vi fikk vite at CR2 gir ekstra veiledning om kompresjonsdybden av brystkompresjonene.
Sjokk protokollen er som de andre LIFEPAK hjertestartere opptil 360 joule.

APP

Physio Control har samtidig med LIFEPAK CR2, utviklet en app for å administrere hjertestarteren. Denne appen, som vises i ulike browser/nettlesere, tillater organisasjoner på en enkel måte å overvåke forskjellige hjertestartere. LIFEPAK CR2 hjertestarter er Wi-Fi eller mobildata (valgfritt) koblet til en database som gir et varsel om hjertestartern fjernes, åpnes eller når en kontroll er nødvendig.

Batteriinstallering Zoll AED Plus

Hvordan installere/bytte ut batterier til Zoll AED Plus.

Bruk ti (10 stk.) konsumenttype 123A batterier til å drive Zoll AED plus enheten.
Disse batteriene:

 • Kan kjøpes i flere varehus-, kamera og elektronikkforretninger eller hos din hjertestarterforhandler.
 • Må brukes i god tid før de angitte utløpsdatoen.
 • Må kontrolleres periodisk for utløpsdagen.

Anbefalte produsenter av batterier med 10-års lagringstid av type 123A er:

 • Duracell
 • Sanyo
 • Varta
  NB! Ikke bruk Panasonic- eller Rayovacbatterier. Bruk av disse batterier kan føre til betydelig lengre ladetid for hjertestarteren enn hva som kreves i en nødsituasjon.

Slik installerer du batteriene:
1. Sørg for at enheten er slått av.

2. Fjern batteridekslet til batterikammeret fra baksiden av enheten.
Dette gjøres ved å stikke inn et lite verktøy eller mynt i de to åpningene på baksiden av     enheten for å trykke ned låsene og stikk deretter verktøyet inn i sporet på bunnen av for å løfte dekslet.

3. Fjern alle batteriene samtidig. Kontroller merket på batteriene og plasser de nye i batterikammeret. Sørg for at alle batteriene sitter godt og riktig vei. Etter ha plassert de første 5-9 batterier, avgis lydmeldingen INSTALLER BATTERIER, som minner deg på å installere batteriene i kammeret.

4. Etter å ha installert ny batterier, trykker du på tilbakestillingsknappen inne i batterikammeret nå du blir bedt om det. (se figuren herunder)

Etter å ha installert nye batteri, trykker du på den lille knappen(se figur ovenfor) inn i batterikammeret når du blir bedt om det. Ved å trykke på knappen tilbakestilles indikatoren for batteriforbruk til full opplading.

OBS! Om du ikke trykker på knappen innen 15 sekunder etter batteriinstallering, antar enheten at batteriene er fjernet og hjertestarteren ikke er fullstendig ladet.
Vær oppmerksom på at batterikapasiteten reduseres når enheten er i standby-modus, når enheten er i bruk og som en følge av hver defibrillering.

Når batterikapasiteten er lav eller oppbrukt, vil enheten ikke fungerer i henhold til spesifikasjonene. Når det oppstår, vil:

 • Enheten avgi en lydalarm eller et "bipp" hvert minutt hvis enheten er av.
 • Hvis enheten er på, høres lysmeldingen BYTT BATTERI.
 • En rød "X" vises på statusindikatoren og varsler deg om at batterienekapasiteten er lav.

Elektroder og batteriinstallering av Philips Heartstart Hjertestartere

Ved hjelp av den grønne Klar-lampen(se B, foto) viser hjertestarteren om den er klar til bruk. Når den BLINKER er den klar til bruk, LYSER DEN KONSTANT er den i bruk og er den AV behøver enheten tilsyn. Behøver hjertestarteren tilsyn vil enheten pipe og den blå informasjonknappen(D) vil blinke når det foreligger informasjon du kan bruke.

Elektroderkassetten/engangselektrodene må byttes ut etter hvert bruk.

Hvordan bytte ut elektrodekassetten på Philips HS1.

1. Finn frem til låsen helt øverst på hjertestarteren og skyv den til side. Elektroderkassetten løses ut. Løft ut den brukte kassetten.

2.Ta en ny kassett* med SMART-elektroderkassett ut av pakningen og sett kassetten inn i kassettsporet foran på hjertestarteren. Den er på plass og låst når du hører en klikklyd. Sørg for at det grønne TREKK-håndtaket er helt nede.(se A på foto)

* Kontroller elektroderkassetten for skade og utløpsdato. Bytt ut elektroder som er brukt, skadet eller som har utløpt dato.

Hvordan bytter du batteriet på HS1:

Når hjertestarteren trenger et nytt batteri vil enheten begynne å pipe og ved å trykke på i-knappen(D) vil enheten ved hjelp av talemeldinger gi deg nødvendig informasjon og varsle om at batteriet må skiftes ut.

1. Du fjerner batteriet som vist på bildet og du klikker inn et nytt.
2. Etter at batteriet er satt inn, kjører enheten en automatisk selvtest. Trykk på sjokk-knappen når du bli bedt om det. Pass på at testen er helt ferdig.
3. Den grønne Klar-lampen blinker for å vise at HS1 hjertestarteren er klar til bruk.

Elektroder og batteriinstallering av Philips Heartstart FRx:

Hvordan koble til elektrodene på Philips FRx:

Elektrodene må byttes etter bruk.

1. Du åpner pakningen med SMART elektroder II og tar ut elektrodeboksen(A). Kun åpne boksen for å bruke elektrodene i nødssituasjon.
2. Plugg deretter kontakten til elektrodekabelen inn i koblingsporten(åpning for elektrodekontakt) på FRx enheten.
3. Oppbevar den uåpnede elekrodeboksen i lommen i bæreveske til hjertestararteren.
4. Kontroller alltid tilbehøret(elektroder og batteri) til din hjertestarter for skade og utløpsdato.

 

Hvordan bytter du batteriet på FRx:

Når hjertestarteren trenger et nytt batteri vil enheten begynne å pipe og ved å trykke på i-knappen vil enheten ved hjelp av talemeldinger gi deg nødvendig informasjon og varsle om at batteriet må skiftes ut. Skulle du være i tvil, kan du kjøre en manuell selvtest.

1. Du fjerner de "gamle" batteriet.
2. Sett så det nye batteriet inn igjen ved å plassere bunnen på det nye batteriet inn i bunnen av rommet på baksiden av FRx enheten.
3. Etter at batteriet er satt inn, kjører enheten en automatisk selvtest. Trykk på sjokk-knappen når du bli bedt om det. Pass på at testen er helt ferdig.
4. Den grønne Klar-lampen blinker for å vise at HS1 hjertestarteren er klar til bruk.

Elektroder og batteriinstallering av Philips Heartstart FR3:

Hvordan koble til elektrodene på Philips FR3:

Hvis du ikke bruker en FR3 veske med elektrodebeskytter, må du ikke på forhånd koble til elektrodene. Den uåpnede pakken med SMART-eletkrodene III kan du lagre sammen med FR3 enheten og kontroller at elektrodene er beskyttet mot skade.

Hvis du bruker en FR3 veske, kobler du elektrodene til FR3 enheten på følgende måte:

1. Kontroller utløpsdatoen på elektrodepakken
2. Åpne pakning til SMART-elektroder III og ta ut elektrodene uten å fjerne dem fra skilleplaten. La papirinnpakkingen være på den kveilede kabelen – det vil bli revet av når du strekker i kabelen for å bruke elektrodene.
3. Sett kontakten til elektrodene godt inn i sokkelen for elektroder.
4. Kontroller at elektrodebeskytteren er installert i FR3-systemvesken.
5. Behold elektrodene på skilleplaten, og plasser dem i elektrodebeskytteren. Elektrodebeskytteren beskytter elektrodene og er en funksjon for å teste elektrodene under FR3-selvtesten. Hvis forhåndstilkoblede elektroder ikke er installert i elektrodebeskytteren, vil selvtesten mislykkes på FR3-enheten. Legg de kveilede elektrodekablene i det tilhørende rommet i vesken.

 

Cardiac Science vil slutte å selge Powerheart G3 Hjertestartere i EU

Cardiac Science har indikert at de har stoppet salget av Hjertestartere fra Powerheart G3 serien siden juli 2014. Det gjør det mulig for selskapet å fokusere mer på den nye Powerheart G5 hjertestarter.

Cardiac Science understreker at servicen vil fortsette i henhold til  Powerheart G3 og og at elektroder og batterier fortsatt vil ære tilgjengelig.

Kilde: Cardiac Science

Surnadal trenings- og velværesenter fikk hjertestarter

Surnadal trenings- og velværesenter er svært takknemlige for hjertestarteren de har fått fra Gjensidige Surnadal. STV sine ansatte skal nå på kurs for å lære å bruke hjertestarteren.

Surnadal trenings - og velværesenter er ydmyk og svært takknemlig til Gjensidige Surnadal, som gav STV en SAMARITAN PAD. Den ble levert av Røde Kors Førstehjelp. Dette har vi lenge tenkt på å skaffe hos STV. Trening kan både være godt for kropp og sjel, og vi kan brått få bruk for hjertestarter om noen uten å være klar over det får/har problem med hjerte. Det er tid for trening på senter nå, og folk vet ikke selv sine begrensinger til tider og tar seg kanskje for mye ut. Vi ber alltid folk tenke at det er deres time og lytte til kroppen og dagsformen.

Volleyballtalentet Isak (18) tilbake etter hjertestans

Torsdag 5. september. Toppidrettslinjen ved Øystese gymnas har akkurat avsluttet skoledagen med en volleyballøkt i Øystesehallen. Tredjeklassingen Isak Helland-Hansen står og tøyer ut sammen med kameratene. Så faller han plutselig sammen.

De som står rundt ham, forstår raskt at det er alvor. Isak gisper etter pusten, han blir blå i ansiktet. To av de tre trenerne som er til stede, starter straks med hjerte-lunge-redning, den siste ringer etter ambulanse. Isaks mor, Hege Helland-Hansen, er tilfeldigvis i hallen, og hører plutselig noen rope etter henne.

- De ropte "Hege, Hege!", og jeg ser Isak ligge på gulvet. Jeg forsto at det var best at jeg lot noen andre ta seg av førstehjelpen, så jeg satte meg ned ved Isaks bein. Der ba jeg en innstendig bønn til Gud om at han måtte overleve og om at legene måtte komme. Det føltes så uendelig lenge, men jeg har fått høre at det gikk fem minutter og ni sekunder til legene kom, forteller moren.

Legene har meg seg hjertestarter, og med denne vekker de Isak til live igjen på første forsøk. Så blir han sendt med luftambulanse til Haukeland sykehus. Allerede samme kveld spiser han raspeballer og spiller kort med storebror Ask og pappa Peter Helland-Hansen på sykehuset.

Hjerterytmeforstyrrelse

- Hele dagen da det skjedde er litt tåkete for meg. Jeg vet at jeg ikke følte meg dårlig på noen måte. Fra selve hendelsen husker jeg absolutt ingenting. Jeg husker at jeg våknet opp forvirret på sykehuset, og lurte på hva jeg gjorde der, forteller 18-åringen selv.

Etter hvert forsto han at hjertet hans plutselig hadde stanset. I tiden som fulgte var Isak gjennom en rekke undersøkelser, uten at man har funnet årsaken til det som skjedde. Diagnosen er hjerterytmeforstyrrelse/hjertestans, men det er ikke funnet noe strukturelt eller genetisk galt med hjertet. Isak har nå fått operert inn en kombinert pacemaker/ICD (se faktaboks) som vil slå inn dersom hjertet skulle stoppe igjen.

- Når du etter hvert skjønte hva som hadde skjedd, hvilke tanker gjorde du deg?

- Jeg har prøvd å la være å tenke for mye på det. Det var jo et lite sjokk, litt uvirkelig. Det jeg tenkte mye på, var hvordan jeg skulle komme tilbake til hverdagen, sier Isak.

Volleyballfamilie

Han kommer fra en meget aktiv familie, der volleyballen tar stor plass. I august, få uker før Isaks hjertestans, besøkte Bergens Tidende hele Helland-Hansen-gjengen på Vavollen i Øystese. I hagen utenfor huset deres i har de laget i stand en liten volleyballbane, og både Isak, storebror Ask, lillesøster Sunniva og lillebror Johannes trener hardt for å bli så gode som mulig i sporten. Derfor gikk det ikke lang tid etter hjertestansen før Isak begynte å tenke på hvilke konsekvenser hendelsen ville få for hans videre idrettsliv.

- Jeg tenkte positivt, og hadde veldig lyst å komme raskt tilbake. Samtidig tok pappa opp disse tingene, og det var jo litt skummelt å tenke på at jeg kanskje ikke fikk holde på med volleyballen på samme måte. Dagen da jeg fikk beskjed om at jeg fortsatt kan være aktiv i idretten, var en bra dag, for å si det sånn.

Er tilbake på banen

Den beskjeden fikk han i slutten av november. Nylig gjorde han comeback på volleyballbanen da det ble gull i skole-NM med Øystese gymnas. I det mesterskapet ble Isak attpåtil kåret til turneringens mest verdifulle spiller i mix-klassen, og nå i helgen vant han regionsmesterskapet med Rossvoll.

- Det er veldig godt å være tilbake, å kunne svette og jobbe skikkelig, sier Isak.

Både han og foreldrene uttrykker dyp takknemlighet overfor alle som på en eller annen måte har hjulpet dem, enten da det skjedde eller etterpå. Ungdommene i idrettsmiljøet i Øystese har i etterkant fått opplæring i hjerte- og lungeredning og demonstrasjon av hjertestarter. Faktisk hadde Øystesehallen fått en hjertestarter rett før Isak falt om, men den var ikke montert og tilgjengelig til bruk.

- Gode folk var til stede og tok ansvar med en gang. Vi har følt en veldig omsorg både midt oppi det og i etterkant. Du blir stolt av bygden og folkene her, sier Isaks far, Peter Helland-Hansen.

Fakta/ICD

ICD står for Implanterbar Cardioverter Defibrillator.

ICD kan legges under huden under kragebeinet eller under brystmuskelen. Det benyttes lokalbedøvelse og sykehusoppholdet etter implantasjonen er vanligvis av kort varighet.

Den ligner en pacemaker, men virker litt forskjellig. En pacemaker gir elektriske impulser i tilfeller der pulsen slår for sakte. ICD overvåker og regulerer for hurtig puls, og gir elektriske støt så hjertet slår regelmessig. Den kan også gi et kraftig støt hvis hjertet stopper helt.

Fana-politiet fikk ikke ta imot hjertestarter

FANA: Røde Kors ville utstyre en politibil i Fana med hjertestarter, men fikk nei fra øverste hold i politiet i Hordaland.
Tirsdag skulle Røde Kors overlevere hjertestarteren til Fana-politiet. Det ble ikke noe av.

- Vi har fått beskjed om at det likevel ikke er mulig å få til, på grunn av regler som sier at alle politibilene i landet skal ha samme utstyr, sier medierådgiver Einar I. Ananiassen til Bergensavisen.

STYRKE SIKKERHETEN

Røde Kors førstehjelp AS har de siste årene hatt gode inntekter fra salg av hjertestartere og kurs i bruk av hjertestartere til bedrifter.

Akkurat denne hjertestarteren skulle gis vekk i forbindelse med at Røde Kors Førstehjelp AS (RKF) i Fana fyller fem år.

Nå viser det seg altså at politiet ikke vil ha hjertestarteren. Et nei fra politiledelsen i Hordaland setter en effektiv stopper for planen om å plassere den donerte hjertestarteren i en politibil.

– Vi ville likevel gi hjertestarteren til politiet i Fana. Vi håpet at de som et alternativ kunne ha den på stasjonen i Nesttunbrekka, sier Ananiassen.
VILLE STASJONERE STARTER

Det gikk altså ikke. Nå må Røde Kors se seg om etter en annen mottaker av hjertestarteren.

– Vi har forståelse for regelverket til politiet. Vi ser verdien av at politiet tenker helhetlig om utrustning av bilene sine i Norge, sier daglig leder i Røde Kors Førstehjelp AS, Fredrik Aasebø, til BA.

– Vi tenker ikke noe mer over denne saken. Nå skal vi finne en organisasjon som kan få hjertestarteren og bruke den i sin beredskap, sier Aasebø.

Avgjørelsen om å tilby den til politiet i Fana ble tatt etter en forslagskonkurranse på Facebook.

– Nå kommer vi til å gi den til en av de andre organisasjonen som ble foreslått. Hvilken det blir, er ennå ikke bestemt, sier Aasebø.

HAR I TO BILER

Brannvesenet har hjertestarter i to biler i samme distrikt som Røde Kors nå ville utruste politiet.

– Vi har hjertestarter i to biler i Fana distrikt, sier brannmester i Fana, Øyvind Stegen.

Han er også korpsleder i Fana Røde Kors Hjelpekorps. I tillegg har han tidligere kjørt ambulanse i Bergen i 25 år. Både en mannskapsbil og en spesialredningsbil i Fana har hjertestarter.

Brannvesenet har oppdrag som såkalt «first responder», og hjertestarter er viktig i en del situasjoner.

«First responder»-ordningen går ut på at dersom brannvesenet er nærmere til å rykke ut på et ambulanseoppdrag enn ambulansetjenesten selv er, så rykker brannvesenet ut.

– I løpet av året har vi en del oppdrag der hjertestarterne er i bruk og kan være avgjørende, sier Stegen.

– TAKK, MEN NEI TAKK

Vi takker for tilbudet, men må høflig takke nei, sier visepolitimester i Hordaland, John Reidar Nilsen, til BA.

– Vi tar utgangspunkt i politianalysen, som sier at vi har ett politi i Norge. Da kan ikke hver enkelt driftsenhet bestemme hvilket utstyr og kompetanse politiet skal ha, sier Nilsen.

Politianalysen («Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer») er rapporten fra en arbeidsgruppe som har analysert utfordringene i norsk politi etter 22. juli.

– Hvis vi skal innføre hjertestartere i politibilene, må det en nasjonal avgjørelse til, sier visepolitimesteren.

Politiet er riktignok allerede utstyrt med vanlig førstehjelpsutstyr, men bruk av hjertestarter krever ytterligere kompetanse.

– Hjertestartere vil utløse behov for kursing og vedlikehold av kompetanse, som vil ta tid. Det vil koste, sier Nilsen.

Han sier videre at det er en annen etat som i utgangspunktet har som oppgave å yte førstehjelp.

– DÅRLIG ØKONOMI

Nilsen sier at politiet har hjertestarter i arresten, der politiet har et særskilt ansvar for de innsatte.

Hordaland er det nest største politidistriktet i landet, etter Oslo. Politidistriktet har 900 ansatte og dekker størstedelen av Hordaland fylke.

Distriktet består av 30 kommuner med om lag 453 800 innbyggere.

– For samfunnet er det dårlig økonomi å bygge den samme kompetansen i to ulike etater, sier visepolitimester Nilsen.

– Vi setter pris på initiativet fra Røde Kors. Det er et godt formål, men jeg har takket høflig nei på vegne av Hordaland politidistrikt, sier visepolitimester Nilsen.

 

Derfor fortjener disse en hjertestarter

Kandidat 3 til Fosna-Folkets hjertegave: Ørland Turnforening

Slik lyder nominasjonen:

Jeg ønsker at Ørland Turnforening skal få den hjertestarteren. Der er det masse flotte barn og unge som trener hver dag, og det hadde vært veldig greit med en starter på "lur" hvis det skulle skje noe.

Sissel Skogstad

Vil du nominere ditt hjertebarn, eller noen du mener fortjener det (frist 24. desember)?

Alt du trenger å gjøre er å sende oss en nominasjon med en kort begrunnelse på hvorfor akkurat du eller de bør få gaven. Har dere opplevd en situasjon hvor en starter hadde kommet godt med, så skriv gjerne litt om dette. Alle bidrag vil bli vurdert og legge grunnlaget for hvem som går av med seieren. Eneste begrensing for nominasjonen er at den må være tilknyttet Fosen.

Husk å legge ved et bilde av deg, dere eller en aktuell situasjon og send til:

[email protected]

Du kan også sende oss et brev:

Fosna-Folket
Maren Juels gate 1
7130 Brekstad

 

Hjertestartere

Hjertestarter kalles også defibrillator. En hjertestarter er meget brukervennlig. Den består i prinsippet av en på/av- knapp og en sjokknapp. Den er klar til bruk og du kan føle deg trygg på at hjertestarteren fungerer som den skal. Hjertestarteren vil ved hjelp av norske talemeldlinger fortelle deg hva du skal gjøre samt hindre deg i gjøre feil. Det finnes ulike modeller som er tilpasset ulike miljøer, de fleste er svært godt bekyttet mot fukt, støv og vann. Hjertestarteren vedlikeholder seg selv, elektronikken i apparatet utfører selvtesting daglig, ukentlig og måndtlig. Klikk her for kjøp av hjertestartere

Med hjartet på rette staden

Haldenserne går tryggere tider i møte. Nå kan lag og foreninger i Halden få en hjertestarter i gave!

Det er Sparebankstiftelsen i Halden som nok en gang slår på stortromma.

"Alle" kan få hjertestarter

Arbeidende styreleder i stiftelsen, Kjell Hagen, forteller hva som er bakgrunnen for hjertestarter-prosjektet:

– Vi ble kontaktet av Cardioklubben i Halden. (hjerteklubben red anm.) De søkte om to hjertestartere. Da dukket ideen opp om å gi bort flere hjertestartere i gave. Og nå blir dette en realitet. Nå kan alle lag, foreninger, turhytter og kirker i Halden søke om hjertestartere.

Poenget må være at der det er mye folk samlet kan det være et behov for en hjertestarter, forteller Hagen.

Må ta startkurs

Røde Kors er med på prosjektet. Før man får tildelt hjertestarter, er det obligatorisk å gjennomføre et 3-timers kurs.

– Dette er nyttig lærdom som skal gjøre brukerne sikre på hva de gjør, sier leder i Røde Kors, Bernhard Kilde.

– Det er mange myter om hjertestartere. Kan man få strømmen i egen kropp når man skal foreta en hjertestart?

– Nei, men det er mulig å gi andre i nærheten slik strøm, hvis man ikke gjør dette riktig.

Se, den snakker

– Er det bedre å gi en hjertestart enn å ikke gi det, selv om man ikke er sikkert på hjertestans?

– Ja, det er det. Men slapp av. Hjertestarteren snakker til deg. Den forteller hvordan du skal bruke den. Følger du dens instruksjoner, er dette ikke noe problem.

– Hvor god tid har du hvis hjertet stanser?

– Vi sier at hjertet bør startes igjen innen tre minutter, sier Kilde.

Hjerteklubben smiler

Gunn Andersen og Lars Edvardsen er begge med i den forholdsvis nystartede hjerteklubben Cardioklubben Halden.

– Vi har hjertestarter der vi trener. Poenget er å føle seg trygge, sier Andersen.

– Kommer dere til å hviske Hagen i øret hvor det er behov for hjertestartere?

– Vel, jeg tror han selv vet det, når han får inn søknader.

– Send en søknad

Kjell Hagen vil altså gjerne ha søknader.

– Det er styret i stiftelsen som avgjør hvem som får tildelt hjertestarter og som da må ta det obligatoriske kurset. Det er bare å sende en søknad på nettet eller på en e-post til [email protected], eller ringe meg, sier Hagen.

13.000 kroner

En hjertestarter har en verdi på rundt 13.000 kroner og med et kurs i tillegg er det ikke lite penger som stiftelsen er villige til å dele ut denne gang.

– Vi har ikke satt noen øvre grense på hvor mange hjertestartere vi deler ut, så det er ikke for sent å søke, sier Hagen.

 

Er din hjertestarter forberedt på kulda?

Viktig melding til alle hjertestarter eiere!

Så snart vinteren kommer og tempraturen synker, får vi meldinger om svikt av hjertestartere. I denne artikkelen kan du lese hvorfor kulde kan være årsaken til svikt i apparatet, og hva du kan gjøre for å forhindre dette .

Mange hjertestartere svikter på grunn av uttørkede elektroder eller lav batteri spenning .
Det finnes tilfeller hvor hjertestartere oppbevares utendørs i et veggskap uten varme. Er det ønskelig å oppbevare hjertestarteren utendørs hvor den er tilgjengelig for alle, til enhver tid, må den plasseres i et veggskap med innlagt varme.

For å gi deg et inntrykk på hva vi støter på:

Hva gjør kulden med elektroder og batterier

Elektroder har et elektrisk ledende gelé-lag på undersiden. Dette laget er følsomt for temperaturendringer og skal ikke lagres i høye eller lave tempraturer. Selv om elektrodene flyttes tilbake i riktig temperatur, er funksjonaliteten av elektrodene skadet.

Hjertestartere får sin strøm fra et eller flere Lithium batteri. Denne batteritypen inneholder store mengder elektrisk energi og en stabil spenning, men tåler dårlig temperatursvingninger.
Du kan sammenligne er batteriet til en hjertestarter med en mobiltelefon, som også er følsom for lave og høye temperaturer.
En hjertestarter bør i en periode med kulde og høye sommertemperaturer, plasseres et veggskap med innlagt varme og ventilasjon.

AED veggskap og oppheng

Beskytt din AED/hjertestarter optimalt og sørg for at den utmerker seg. Det er veggskap for innendørs og utendørs bruk. Helst plassere din Hjertestarter ute i et veggskap med innlagt varme, slik at den tåler kulda og alltid er tilgjengelig og godt synlig.

Vår bedrift velger å ikke selge låste veggskap. Dette valget er blitt tatt på grunn av dårlig erfaring med forskjellige merker av låste skap. I tillegg er risikoen for tyveri ofte overvurdert og det har vist seg at det kan oppstå problemer å få åpnet skapet og resultatet er en ikke tilgjengelig AED.

Nedenfor finner du vesker og kofferter av ulike merker. Har du problemer med å finne den rette til din AED? Våre erfarne medarbeidere vil gjerne hjelpe deg med råd og veiledning.

 

Rush etter hjertestartere

Selv små bedrifter med fem ansatte har skaffet seg. Det går for langt hvis privatpersoner skal ha, mener leverandørene.

Helt siden fotballspiller Carl-Erik Torp falt om med hjertestans i fjor høst har flere leverandører merket økt salg av hjertestartere. Slike hendelser som får mye oppmerksomhet i det offentlige påvirker enormt.

Kostet 100 000 kr
For åtte - ti år siden kostet en hjertestarter godt over 100 000 kroner. I dag får man kjøpt maskiner til 12-13000. Det har gjort det livreddende apparatet tilgjengelig, noe som altså merkes godt.

Billig trygghet
Flere ser at en hjertestarter nå koster langt mindre enn en fancy kaffemaskin, og da er det billig trygghet på kontoret. Maskinene er lettere å håndtere enn før. Det er bare to knapper å trykke på, og apparatet gjør resten av jobben. Hjertestartere har tidligere blitt sett på som kompliserte og litt ”farlige” maskiner, men nå merker vi at holdningene til dette er endret.

Mer å gå på

Laerdal Medical, en av de største leverandørene av hjertestartere, melder om betydelig økning i salget.Det er i alle fall dobbelt så mange henvendelser i år som i fjor, sier country manager Aina Haug.

Hun mener det er mer å gå på her i landet. I flere av våre naboland har det vært langt enklere å oppdrive hjertestartere utenfor sykehus de siste årene. Nå tar vi snart igjen det forspranget.

For eksempel så har taxi Stockholm hjertestartere tilgjengelig i bilene sine. Det er noe vi bør tenke på her hjemme også. Alle som i sitt yrke er ute og treffer mye folk kan få bruk for en slik maskin, sier hun.

Falsk trygghet Hjertespesialist Maja-Lisa Løchen mener det er viktig for folk å forstå at en hjertestarter ikke er nok.

Det er veldig bra at flere skaffer seg hjertestartere, men det kan gi en falsk trygghet, sier hun.

Løchen er professor i medisin ansatt på universitetet i Tromsø, og er overlege ved hjertemedisinsk avdeling ved universitetssykehuset i Nord-Norge. Det primære er å kunne hjertemassasje, sier hun.

Man må kunne førstehjelp, og ikke tro at en hjertestarter løser alle problemer.

Det gledelige er at sannsynligheten for å overleve en hjertestans er nesten like stor utenfor sykehus, som utenfor, hvis det er personer som kan førstehjelp i nærheten, samt en hjertestarter.

 

Krass kritikk mot Ving etter badeulykke på Mallorca

Vitner forteller om svikt i mange ledd da ei jente (4) ble funnet på bunnen av bassenget.

Vings kommunikasjonsdirektør Tonje Fossum uttaler videre at deres forståelse av hendelsen er at det var badevakten som fikk opp jenta etter at han ble varslet. Forståelsen av hendelsesforløpet er basert på samtaler med seks gjester som var direkte involvert rundt ulykken.

Ifølge Vings undersøkelser overtok en gjest hjerte- og lungeredning mens badevakten hentet førstehjelpsutstyret. Gjesten hadde fått med seg hva som skjedde og ble alarmert av badevaktens fløyte. Til alt hell var det både lege og sykepleier blant hotellets gjester, så jenta fikk kvalifisert hjelp mens de ventet på ambulanse.

Familievennlig

Ving markedsfører Sunwing-anleggene som sine beste familiehotell.

Sunwing Cala Bona Beach har ifølge Vings nettsider fem bassenger fordelt på to bassengområder. Videre informeres det om at bassengene og stranden åpent fra klokken 10 til 18 med «lifeguard» til stede.

Ving opplyser til TV2.no at hotellet jobber med et eksternt selskap som ansetter badevakter. Badevakten som var på jobb, hadde gjennomgått alle obligatoriske kurs og utdannelser og hadde lisens for å jobbe som badevakt.

Etter hendelsen på Mallorca innfører Ving en rekke strakstiltak. De viktigste tiltakene er:

 • (Ving) vil gå gjennom alle rutiner for sikkerhet rundt basseng og strender.
 • Alle hoteller skal bestille oksygenmasker for barn
 • Kameraovervåking ved bassengene vil bli diskutert der det er mulig og lovlig.
 • Hjertestartere er allerede bestilt og vil være tilgjengelig på alle Sunwing Resort-hoteller før slutten av sommeren 2013.
 • Ving opplyser til TV2.no at hotellet jobber med et eksternt selskap som ansetter badevakter. Badevakten som var på jobb, hadde gjennomgått alle obligatoriske kurs og utdannelser og hadde lisens for å jobbe som badevakt.Etter hendelsen på Mallorca innfører Ving en rekke strakstiltak. De viktigste tiltakene er:

Ving opplyser at det per i dag er hjertestartere på alle Sunwing Resorts foruten Cala Bona.

– Hjertestarteren var bestilt dit før ulykken, men hadde ikke kommet på plass ennå, opplyser kommunikasjonsdirektør Tonje Fossum.