Kan en hjertestarter brukes flere ganger?

En automatisk ekstern defibrillator (AED) er et livreddende apparat som skal tas i bruk så raskt som mulig ved en plutselig hjertestans. AED er den engelske forkortelsen for en hjertestarter. Dersom hjertestarteren blir brukt på korrekt måte, kan dette redde liv! Men kan en hjertestarter bli brukt flere ganger? Dette er et viktig spørsmål som vi skal svare på i dette blogginnlegget.

Først forklarer vi kort hvordan en hjertestarter fungerer. En hjertestarter kan registrere hjertearytmi, og om nødvendig avgi et støt for å gjenopprette normal hjerterytme. Støtet avgis via elektroder som du plasserer på personens brystkasse. 

Kan elektrodene brukes flere ganger?

Kan elektrodene til en hjertestarter brukes flere ganger? Nei, det er ikke mulig. Elektrodene har en selvklebende gelé som sørger for at elektrodene sitter godt fast på huden til den berørte personen. Etter bruk mister elektrodene sin klistreevne. Geléen tørker ut, og det samler seg smuss og bakterier. Dette reduserer hjertestarterens evne til å utføre analyser og reduserer strømledningsevnen som kreves for å avgi et støt. Derfor bør du alltid bytte ut elektrodene etter bruk og når utløpsdatoen er passert. Følg produsentens instruksjoner for vedlikehold og utskifting av elektroder. Det er godt å være sikker på at hjertestarteren alltid er klar til bruk i en nødsituasjon.

Må batteriene skiftes ut etter bruk?

Det kan være nødvendig å bytte ut batteriet etter at apparatet har vært i bruk, spesielt etter gjentatte støt, ettersom batterikapasiteten kanskje ikke er tilstrekkelig lenger. Når hjertestarteren utfører en selvtest, kommer den til å si ifra dersom batterinivået er for lavt.

Kan du bruke en hjertestarter flere ganger?

Dette er et viktig spørsmål, og svaret er ja. En hjertestarter kan brukes flere ganger, men det er svært viktig å alltid bytte ut elektroder og eventuelt batteri. Å bytte elektroder og batteri i tide kan være avgjørende for å redde et liv. En godt vedlikeholdt hjertestarter er et verdifullt hjelpemiddel ved hjerte- og lungeredning.

Hjertestartere som kun kan brukes én gang

Det finnes også en rekke engang-hjertestartere på markedet i dag. Disse apparatene er kompakte, betydelig billigere og har ingen reservedeler. Men de varer ikke så veldig lenge; ca. 2 år og må kastes etter bruk. Vi i Medisol har foreløpig ikke disse hjertestarterne i vårt sortiment (ennå), da vi er i tvil om produktets holdbarhet og de totale eierkostnadene for produktet. Noen produsenter av disse engangs-hjertestarterne har programmer som gjør at hjertestarteren likevel kan brukes flere ganger, men dette koster som regel ekstra penger. Derfor kan kostnadene for en engangs-hjertestarter til sammen være høyere per år sammenliknet med prisen på en vanlig hjertestarter.

Alle hjertestartere i vårt sortiment er egnet for flergangsbruk og vil vare i mange år.