Hvor er det beste stedet for din hjertestarter?

Jo raskere du kan ta i bruk en hjertestarter ved hjertestans, desto større er sjansen for å overleve. Det er derfor viktig å henge hjertestarteren på et lett tilgjengelig sted. I denne bloggen kan du lese om hvor det er best å plassere din hjertestarter.

Det beste utendørsstedet for din hjertestarter

Det beste stedet for en hjertestarter når du vil henge den utendørs, er et trygt, fritt, synlig og lett tilgjengelig sted. Sørg for eksempel for at en ambulansearbeider ikke trenger å krysse en trafikkert gate for å komme til hjertestarteren. Plassér heller ikke hjertestarteren i sola, men heng den i skyggen eller under et ly. Velg et hjertestarter-skap som er egnet for utendørs bruk, da disse har termostatstyrt oppvarming og ventilasjon. Husk også at skapet må være tilkoblet strøm.

Det beste innendørsstedet for din hjertestarter

Hvis hjertestarteren skal henges innendørs, for eksempel ved en bedrift eller et treningsstudio, anbefaler vi at du oppbevarer eller henger den på et sentralt og godt synlig sted. Plassér den for eksempel ved inngangen eller i kantinen. Du kan oppbevare hjertestarteren i en bæreveske, et veggfeste eller et skap. Sørg for at hjertestarteren er godt synlig, og heng for eksempel opp et skilt med hjertestarter-piktogrammet. Du kan også velge å oppbevare hjertestarteren i nærheten av andre førstehjelpsartikler.

En hjertestarter i et ulåst skap

Ofte plasseres en hjertestarter i et utendørsskap med lås eller PIN-kode. Vi anbefaler at du ikke gjør dette! Ved gjenoppliving teller hvert sekund! Plassér hjertestarteren i et skap uten lås. Da er hjertestarteren tilgjengelig for alle, og ingen viktig tid går tapt. 

En hjertestarter innen 6 minutter

Det er viktig å kunne koble til en hjertestarter innen 6 minutter. Tross alt, hvis du starter hjerte- og lungeredning ved hjertestans innen 6 minutter og det er en sjokkbar hjertearytmi som du defibrillerer med en hjertestarter, er sjansen for at personen overlever 50-70 %. Det er viktig å henge opp hjertestarteren på et sentralt sted, men husk også at den må plasseres innenfor 6-minutters-sonen. En løsning kan være å ha flere hjertestartere.