hjertestarter drukningsoffer

I dag finnes det heldigvis stadig flere automatiske eksterne hjertestartere, også kjent som AED-er, på offentlige steder. Ved en plutselig hjertestans kan en hjertestarter brukes til å gi elektriske støt, så personens hjerterytme blir gjenopprettet, og et liv blir reddet. Men hva med en drukningsulykke? Kan man da bruke en hjertestarter? I denne bloggen skal vi ta for oss hvordan du bruker en hjertestarter ved et drukningstilfellet.

Hvordan å bruke en hjertestarter på et drukningsoffer

En hjertestarter kan brukes for å gjenopplive et drukningsoffer. Selv om personen ligger i en sølepytt, kan du trygt bruke en hjertestarter fordi strømmen går mellom elektrodene. Det er imidlertid noen viktige tiltak for at dette skal utføres trygt:

  1. Sikkerhet først! Før du bruker en hjertestarter på en person som er reddet opp av vannet, må du forsikre deg om at du befinner deg i trygge omgivelser. Pass på at både deg selv og tilskuerne ikke er i fare under gjenopplivningsprosessen.
  2. Dernest er det viktig å fjerne fuktige klær og tørke av brystkassen, slik at brystet til den druknende personen er helt tørt før du setter på elektrodene og hjertestarteren. Det er viktig at elektrodene sitter godt fast på huden. Hjertestarteren kan ikke gi elektrisk støt hvis personen er våt. Det er også viktig å forhindre at vannet fungerer som en leder, noe som kan føre til at personen som hjelper drukningsofferet også får støt. 
  3. Når du har satt på elektrodene, følger du instruksjonene fra hjertestarteren. Du får veiledning av hjertestarteren gjennom gjenopplivningsprosessen; en halvautomatisk hjertestarter vil fortelle deg når du skal gi et sjokk, og en helautomatiske vil fortelle deg når hjertestarteren selv avgir et sjokk.

Når bør man bruke en hjertestarter ved en drukningsulykke?

Hvorvidt du bør bruke en hjertestarter på en person som er reddet opp av vannet, avhenger av situasjonen. Hvis personen ikke puster, er det viktig å ringe 113, starte hjerte- og lungeredning og koble til en hjertestarter i henhold til instruksjonene ovenfor. Det er hjertestarteren selv som vurderer om det er nødvendig å gi sjokk. Det er også nødvendig å oppsøke medisinsk hjelp dersom personen har pust. En drukning kan få medisinske konsekvenser selv om personen ser ut til å ha fått tilbake bevisstheten.

En hjertestarter er et verdifullt hjelpemiddel ved gjenoppliving av et drukningsoffer. Det er svært viktig å følge de riktige trinnene (f.eks. å tørke brystkassen til offeret) og følge apparatets instruksjoner nøye. Ved en eventuell hjertestans er det alltid viktig å handle raskt og rett, og derfor anbefaler vi at du får opplæring i hjerte- og lungeredning og hjertestartere. Du kan redde et liv!