Betydningen av hjertestartere og HLR-opplæring i skolen

En av de viktigste ferdighetene alle bør ha, er evnen til å reagere på nødsituasjoner som hjertestans. På HLR-kurset lærer du hvordan du gjør dette på riktig måte. Du lærer også å bruke en hjertestarter (også kjent som defibrillator eller AED, forkortelse for automatisk ekstern defibrillator). Å innføre hjertestartere og HLR-opplæring i skolen er et fornuftig tiltak som kan redde liv. Du kan lese mer om dette i denne bloggen!

En hjertestarter er et bærbart apparat som brukes til å gi et elektrisk støt til hjertet til en person med plutselig hjertestans. Dette støtet kan korrigere den forstyrrede hjerterytmen og øke sjansene for overlevelse betydelig. Hvor vellykket en hjertestarter er, avhenger i stor grad av hvor raskt man griper inn. Det er her HLR-opplæring er avgjørende. HLR-opplæring sikrer at du kan handle riktig og er tryggere i gjenopplivningsprosessen.

HLR-opplæring i skolen

Fra 14-årsalderen er unge mennesker fysisk og mentalt klare til å ta et HLR-kurs. Det er viktig at unge mennesker kan gjenkjenne hjertestans og vet hvordan de skal utføre HLR. Å lære elevene HLR-teknikker i ung alder gir dem livreddende ferdigheter. I tillegg kan det redusere frykten for å handle i nødsituasjoner. Mange nøler nemlig med å tilby hjelp av frykt for å gjøre noe galt. Ved å tilegne seg kunnskapen i ung alder føler man seg tryggere på å gripe inn når det trengs.

Hjertestarter for skoler

På skoler er det ofte mange mennesker, både elever, lærere og andre ansatte. Hjertestans kan ramme hvem som helst. Rask tilgang til en hjertestarter er avgjørende. Hjertestartere til skoler bør ha visse spesifikke egenskaper. Enheten bør være enkel å bruke. Tenk for eksempel på funksjoner som HLR-tilbakemelding i sanntid. Muligheten til å bytte til barnemodus er selvsagt svært viktig. Noen hjertestartere har en praktisk barneknapp, mens andre enheter krever at du bytter ut de forhåndstilkoblede voksenelektrodene med barneelektroder. På siden "Hjertestartere for skoler" finner du alle hjertestartere vi anbefaler for skoler.

Innføring av hjertestartere og HLR-opplæring på skoler er et logisk skritt i retning av proaktivitet i nødsituasjoner. Det er en investering i sikkerheten til elever, ansatte og samfunnet.