Nye retningslinjer for HLR 2015

  • ERC Guidelines 2015 understreker betydningen av interaksjon mellom ambulansepersonell, folk som ønsker og vil gripe inn i tilfelle av hjertestans utenfor sykehus og hvor lang tid det tar å få hjertestarteren på plass. En effektiv og samordnet samfunnet, er nøkkelen til å forbedre overlevelsen etter hjertestans utenfor sykehus
  • Akutte medisinsk personell spiller en viktig rolle når det gjeller mistanke om hjertestans. For personer som ikke har kunnskap om HLR og ønsker å utføre HLR, oppfordres umiddelbart å ringe 112. personell ved alarmsentralen kan instruere personen til å utføre riktig Hjertelungeredning(telefonveiledning HLR)
  • Rask handlig og tidlig gjenkjennelse av hjertestans av personer på stedet, er avgjørende for overlevingssjansen ved hjertestans utenfor sykehus. Ved bevisstløshet, ingen reaksjon på tilrop, at du rister personen og når brystet ikke beveger seg, start umiddelbart med brystkompresjoner og innblåsninger, ifølge HLR retningslinjer.
  • Reformulering av anbefalt kompresjonsdybde på voksne personer er den viktigste endringen i basal HLR.  Det skal være 5-6 cm, men ikke mer enn 6cm hos en gjennomsnittlig voksen. Fremdeles gjelder 30 kompresjoner og 2 innblåsninger og 100-120 kompresjoner i minuttet. Kompresjonene er viktigst, sammen med rask tilgang til hjertestarter. Defibrillering innen 3-5 minutter kan gi en overlevelsesrate på 50-70 prosent.
  • hjertestans hos barn/spedbarn, anbefales en kompresjonsdybde på 4 cm på babyer og 5 cm på barn.

Resuscitation 2015: The pathway to new Guidelines

Fra 29 til 31. oktober 2015 er Medisol i Praha for ERC, Resuscitation Congress 2015. Den årlige ERC konferansen  vil bestå av presentasjon av nye internationale retningslinjer av gjennoppliving for de neste fem årene. Konferansen gir også mulighet til å møte kollegaer i bransjen og styrke europeiske samarbeid.

Kommer du? Vi håper å møte deg der. Er du interessert i et møte, ta kontakt med vår kundeservice Telefon +47 (0) 2396 0268, Mail [email protected].