Tel: 23 96 02 68 | e-mail: info@hjertestarter-norske.com

Spørsmål? Ring  +47 23 96 02 68 eller send oss en e-post

Medisol Service Center

Medisol Service Center sørger for oppfølging og gjennomføring av vedlikehold og service til din hjertestarter.

Medisol/Hjertestarter-Norske.com tilbyr følgende Service og vedlikeholdsavtaler:

Ved å klikke på en koblingene ovenfor, kommer du direkte til riktig Serviceavtale.

Kort om vedlikehold/serviceavtale

Hva er en vedlikehold/serviceavtale som tilbys av vårt Service Center? Hva er forskjellen på de ulike vedlikeholdavtalene?
Har du spesielle ønsker, behov  eller spørsmål? Ta kontakt med oss via 23 96 02 68 eller send en e-post til info@hjertestarter-norske.com

Standard Serviceavtale

Vår Standard Service inkluderer følgende:

 • Vi registrerer og har ført tilsyn når din hjertestarter behøver nytt skifte av elektrode og/eller batteri og vi sender disse automatisk før levetiden utløper, med 10% rabatt og gratis levering.
 • Skulle hjertestarteren bli brukt i en akuttsituasjon – gratis bytte av elektroder og batteri.
 • Vi har ekspertkunnskap om alle hjertestarterne som selges i Norge
 • Du vil motta informasjon om eventuelle programvareoppdatering i samsvar med sist gjeldende retningslinjer.
 • 24/7 kundeservice med personlig råd og veiledning
 • Hvis hjertestarteren taes i bruk, erstatter vi elektroder og batteri uten kostnader.

Mer informasjon og bestill

Ekstra Serviceavtale

Vår Ekstra Service inkluderer følgende:

 • Alle punktene nevnt ovenfor i Standard Service.
 • Årlig servicebesøk av vår servicemontør hvor ulike kontroller og statusanalyser gjennomføres, i tillegg til utskifting av elektroder og batteri.
 • Funksjonstest for å sikre at hjertestarteren fungerer som den skal.
 • Test og måling av defibrilleringsenergien, om hjertestarteren leverer energi ihht brukermanualen.
 • Varsling av feil eller om hjertestarteren er tatt i bruk, kan 24 timer i døgnet, 365 dager i året
 • Når servicen er utført, får hjertestarteren et «kvalitets-merke» fra European Defibrillator Certification Institution og alle data registreres i en vedlikehold-protokoll.

Mer informasjon og bestill

Engangssjekk/ av din hjertestarter

Engangssjekk av din hjertestarter, som inkluderer følgende:

 • Hvis du ikke ønsker å binde deg opp til en fast serviceavtale
 • Vi oppdaterer, tester og sjekker din hjertestarter
 • Ved evt. behov for bytte av elektroder og batteri, vil dette bli fakturert
 • Prisen dekker henting og levering av hjertestarteren
 • Du får en rapport på gjennomført servicesjekk etter utført service
 • Vi sender faktura etter utført service

Mer informasjon og bestill