Tel: 23 96 02 68 | e-mail: info@hjertestarter-norske.com

Spørsmål? Ring  +47 23 96 02 68 eller send oss en e-post

Import til Norge/Innførselsmerverdiavgift

Nye regler for merverdiavgift ved import fra 2017

Ny skattemelding for merverdiavgift ved innførsel av varer

1. januar 2017 trer et nytt rapporteringsregime i kraft for merverdiavgift. Merverdiavgift ved import av varer skal nå rapporteres i den nye avgiftsoppgaven og ikke lenger oppgis på tolldeklarasjonen og betales til Tolletaten.

  • Varene skal fortsatt rapporteres, fremlegges og deklareres til tollmyndighetene som i dag.
  • Transportøren(den som frakter varen for deg) fortoller fortsatt varen for deg, men fakturerer ikke lengre merverdiavgiften og avgiften for fortollingen.
  • Mva-pliktige virksomheter må derfor selv inberette momsen og sørge for å samle nødvendige opplysninger om mva-grunnlag, for å beregne avgiften til Skatteetaten på mva-meldingen.
  • Dette innebærer at innførselsmerverdiavgiften er fjernet fra tolldeklarasjonen.

Hvem gjelder de nye reglene for?

Det er kun «avgiftssubjekter/Mva-pliktige» som er forpliktet til å beregne innførselsmerverdiavgift på varer gjennom avgiftsoppgaven.
Ikke-registrere subjekter skal ikke foreta en slik beregning.

Hvordan beregner du innførselsmerverdiavgiften?

  • Sjekk at tolldeklarasjonen er korrekt. Opplysningene om verdi, fraktkostnader, forsikringer mv. skal samsvare med fakturaer fra vareleverandør, speditør og så videre.
    For å få oversikt over hvilke tolldeklarasjoner du har i en periode, klikk her
  • Beregn mva-grunnlaget Mva-grunnlaget er tollverdi + eventuell toll og andre avgifter. Regn ut merverdiavgiften ved hjelp av riktig grunnlag og sats. Det kan være varer med ulik avgiftssats på samme tolldeklarasjon.

Kan jeg beregne innførselsmerverdiavgift ut fra varefaktura fra leverandør?

Nei, og grunner til det er:
Verdiforskjell: Tollverdien inkluderer andre kostnader enn bare varens pris, blant annet forsikring, gebyrer, frakt mv. Les mer om tollverdi.

Hvordan bokfører jeg avgiften?

Utgangspunktet er at regnskapet spesifiserer grunnlaget for inngående og utgående merverdiavgift fordelt på de forskjellige avgiftssatsene, spesifisert pr. termin, pr. periode eller pr. tolldeklarasjon. Selve beregningen av grunnlaget dokumenteres pr tolldeklarasjon.