Tel: 23 96 02 68 | e-mail: info@hjertestarter-norske.com

Spørsmål? Ring  +47 23 96 02 68 eller send oss en e-post

Hjertestarter sjekkliste

Når du bestiller en hjertestarter hos Hjertestarter-Norske, medfølger en gratis Hjertestarter sjekkliste. På forsiden av sjekklisten finner du en overskikt over ukentlige kontrollpunkter. På baksiden kan du med en vannfasst penn notere hjertestarterens opplysninger. Har du kjøpt en hjertestarter tidligere hos oss og du ønsker å motta en gratis sjekkliste, ta vennligst kontakt med oss.

checklist-front

Forklaring hjertestarterens kontrollpunkter: Alle hjertestartere har elektroder, hvor holdbarheten utløper over tid. Holdbarheten bestemmes av at elektrodene har en kontaktgeele som vil tørke ut noe over tid. Hjertestarterens batteri(er), kan gå tomt. For å være sikker på at din hjertestarter alltid er klar til bruk, skal følgende punkter kontrolleres hver uke:

Holdbarhet – elektroder

Er elektrodene fortsatt innenfor den gjeldende holdbarhetsdatoen?  Holdbarhetsdatoen finner du på elektrodenes emballasje. Elektroder hvor holdbarhetsdatoen er utløpt, kan føre til feil analyse av hjertet og at et livreddende og anbefalt støt ikke gis. Gode elektroder er avgjørende ved bruk av hjertestarter i en akuttsituasjon. Er elektrodenes emballasje hel og uskadet? Hull eller åpen forpakning, kan føre til at geelen, som leder strøm, tørker ut.
Klikk her for å komme til elektroder til alle typer hjertestartere

Holdbarhet - elektroder til barn

Har du tenkt på å anskaffe eller har du allerede anskaffet elektroder til barn. Hold et godt øye med holdbarheten på disse elektrodene. Barneelektroder har ofte en kortere holdbarhetsdato enn elektroder til voksne.
Klikk her for å komme til vårt sortiment av elektroder til barn

Viser statusindikatoren ”OK”? Alle hjertestartere utfører en selvtest for å kontrollere apparatets status. Blinker kontrollampen grønt eller vises det en grønn hake? Da er selvtesten vellykket utført og hjertestarteren er funksjonsdyktig.

Er et førstehjelpssett til hjertestarter tilstede? Et utstyrssett/førstehjelpssett inneholder alt nødvendig utstyr til hjerte- og lungereding.

Innhold:

  • Pustemaske med oksygen tilkobling
  • Saks
  • Hansker
  • Engangs barberblad
  • Alkoholserviett for desinfeksjons

checklist-back

Hjertestarterens serienummer finner du på baksiden av apparatet. Her finner du også merke og type notert.

Holdbarhetsdatoen på elektrodene og levetiden på batteriet kan du flere ganger notere på sjekklisten. Holdbarheten på elektrodesettet står noteret på selve emballasjen på settet. Holdbarheten på batteriet finnes som regel ikke på selve batteriet. Stor sett står her en produksjonsdato eller en siste-dato-for-innsettelse. Selve levetiden på batterier starter, når hjertestarteren aktiveres. Hvor lang levetiden er på batteriet , er avhengig av merke og type på batteriet og hjertestarteren.

Se nedenfor for hvilken dato du må notere på sjekklisten:
Der hvor du ser en hake, er hvor du kan finne datoen. Der du ser ett kryss, er du selv nødt til å regne ut holdbarhetsdatoen.

Cardiac Science Powerheart

IMG_1512_1 IMG_1511_1

Cardiac Science's G3 og G5 batteri har normalt en levetid på 5 år og elektrodene har en holdbarhet på 2 år.

Defibtech Lifeline

IMG_1499_1 IMG_1500_1

Det gule Lifeline AED batteriet med typenummer DCF-210 holder ca. 7 år. Vær oppmerksom på at vi også har 5 års batteri i vårt sortiment.  I det gule batteriet plasseres er 9V Lithium batteri. Hjertestarteren selvtester henter strøm kun fra dette batteriet, som har (1) ett års levetid.

Heartsine Samaritan

IMG_1503_1

General Electric Responder

IMG_1512_1 IMG_1510

GE Responder batteriet har en levetid på 5 år i hjertestarteren.

Physio Control Lifepak

IMG_1506 IMG_1505_2
IMG_1508 IMG_1509

Batteriene til Lifepak 500 og Lifepak 1000 holder ca. 5 år, når de er satt i hjertestarteren.

Philips Heartstart

IMG_1513_1 IMG_1514_1
IMG_1504_1

Batterierne til Philips modellene Philips HS1 og FRx har normalt en levertid på  4 år etter at det er satt i hjertestarteren.

Zoll AED

IMG_1502 IMG_1501

Batterier til Zoll AED Plus har ca. en kapasitet på 5 år.